Kvalitetspolicy

Vi skall skapa ett förtroende hos våra kunder för vårt kunnande och vilja att tillgodose deras förväntningar och krav.

För Burde Förlags AB är kvalitet ett helhetsbegrepp, innefattande såväl vad vi erbjuder våra konsumenter och kunder, som hur vi gör det.

Burde Förlags AB:s ansvar är att ge våra konsumenter och kunder rätt produkt av rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt.

Alla i Burde Förlags AB:s organisation skall ges förutsättning att ta sitt kvalitetsansvar genom utbildning och kompetensutveckling. 

För att kunna uppfylla vår policy, ställer vi även höga krav på våra underleverantörer och våra kunder. Leverans av material från såväl underleverantörer som kunder ska till innehåll och leveranstid överensstämma med uppgjorda avtal. Då kan vi garantera högsta kvalitet på våra produkter som helhetsbegrepp!