Hållbarhet

Burde Förlag arbetar sedan många år fokuserat och målinriktat med miljö och CSR-frågor. Nu har vi valt att samla allt vi jobbar med i denna övergripande presentation "Vårt engagemang för en hållbar framtid". Under varje del finns det en mängd interna mål satta, vi väljer att ta med delar av detta i denna presentation. Vid frågor om vårt miljöarbete vänligen kontakta vår Hållbarhetschef Christian Wahlin, christian@burde.com.

 

Läs mer om Burde Hållbarhet här.

Marc Burde

VD

Burde Förlags AB