Vad är tid?

För den kissnödige är fyra sekunder en evighet, för den dödsdömde är en timme en blinkning. Tid är olika i varje ögonblick, i varje fall uppfattas tid olika i varje ögonblick.

Så vad är tid?
Det är en märkligt knepig fråga: vad är tid? Om ingen frågar kan vi förstås svaret, vem vet inte vad tid är, men måste vi förklara går vi bet.
Det sägs så mycket om tid också. Det sägs att tid läker alla sår. Det sägs att tid är pengar, att tid står stilla, att tid är ur led, att tid springer ifrån en.

Men vad ÄR tid?
Vi definierar en sekund som 9 191 631 000 770 svängningar i ämnet Cesium 133, visst, men ändå? Någon kanske tror att mänskligheten hade svårt att klara sig innan urverket uppfanns. Inte alls. När solen passerade dasstaket var det lunch, när en stubbskugga var en fot lång var det middag.

Somliga ser tiden som en rörelse, ständigt framåtriktad, andra ser tiden i cirklar.
"Sommaren kommer alltid igen", säger vi tröstande, men en sommar kommer a l d r i g  igen. Fast i tanken kan vi resa tillbaka till vilken sommar vi vill, liksom till framtida somrar. I tanken kan vi krympa, förlänga och förvränga tid.

Så vad är tid?
På 1500-talet löste biskop Oldham gåtan. En ytterst punktlig engelsman, lunch klockan elva, middag klockan fem. Varje gång det började suga i magen ställde han därför sitt matsalsur på prick elva eller prick fem.
Åt sådant ler vi idag, men vari ligger egentligen felet?
Varför låta klockan styra över livet, varför inte låta livet styra över klockan?
I dag lever vi snabbt, vi äter i steget och umgås i kalenderhål. Vi rusar genom tillvaron och våra exakta cesiumklockor går inte ens en sekund fel på tre miljoner år.

Så hur är det egentligen, vad är tid?
Nå, vetenskapen har hittills inte kunnat förklara. Poesin och konsten gör det avsevärt bättre.

steffofoot